Klachten- en geschillenregeling

Sinds 1 januari 2017 zijn alle DCN leden en medewerkersleden voor Klachtenbemiddeling aangesloten bij een onafhankelijke klachten functionaris en voor geschillen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil, mits zij ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl
Voor klachten in de Klachtenbemiddeling: Coördinator, mevrouw L. de Boon; telefoonnummer; 06-48 44 55 38

Voor geschillen zijn de leden van DCN aangesloten bij
Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega

0561 618711 (Quasir)
9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Wat kan ik doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg, dienstverlening of organisatie van de praktijk?

Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.
Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing
Is uw klacht nog niet naar tevredenheid opgelost dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via info@zorggeschil.nl meer informatie www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden